Inleiding

Dit hoofdstuk gaat in op de bijstellingen in de algemene dekkingsmiddelen (inkomsten) en de algemene stelposten. Aan het eind van het hoofdstuk worden de gevolgen hiervan op het begrotingssaldo weergegeven.