Inleiding

Diverse ontwikkelingen hebben invloed op ons beleid en de middelen om dit beleid uit te voeren. Dit hoofdstuk gaat in op de ontwikkeling van het begrotingssaldo van 2017 t/m 2021 (inclusief tienjaars perspectief). Daarnaast wordt ingegaan op de algemene reserves.