Herzien financieel meerjarenperspectief 2018-2021

 

Hieronder het herzien financieel perspectief 2017-2021 na verwerking van de bijstellingen van de algemene dekkingsmiddelen en de bijstellingen op de programma’s (zie verder hoofdstuk 4 en 5).

Begrotingssaldo

2017

2018

2019

2020

2021

Saldo volgens begroting 2017

1.394

1.554

1.397

8.828

9.128

Mutaties algemene dekkingsmiddelen (zie H4)

2.191

4.652

5.662

1.702

6.068

Saldo na mutaties algemene dekkingsmiddelen

         3.585

         6.206

         7.059

       10.530

       15.196

Bijstellingen bestaand beleid (zie H5) 

        -3.580

        -3.079

        -2.102

        -1.019

        -1.046

Saldo Kadernota 2017

                5

         3.127

         4.957

         9.511

       14.150

Tabel 3 Herzien financieel perspectief