Doorkijk tienjaars financieel perspectief

De financiële doorkijk voor de komende jaren ziet er als volgt uit.

 

Financieel meerjarenperspectief 2017-2021

2017

2018

2019

2020

2021

A. Saldi programma's incl. overhead en mutaties in reserves

153.608

153.197

153.705

152.782

152.509

B. Stelposten 

Onvoorzien

400

400

400

400

400

Loon-en prijscompensatie

935

2.835

4.735

6.635

8.535

Totaal stelposten (B)

1.335

3.235

5.135

7.035

8.935

C. Beschikbare dekkingsmiddelen / baten

Opcenten MRB (72,6)

118.131

119.785

121.462

123.162

124.886

Uitkering provinciefonds 

34.690

38.406

41.966

45.807

50.351

Resultaat treasury 

1.927

1.168

169

159

157

Overige inkomsten

200

200

200

200

200

Totaal dekkingsmiddelen / baten (C)

154.948

159.559

163.797

169.328

175.594

D. Saldo begroting (A+B+C) 

                5

         3.127

         4.957

          9.511

       14.150

Tabel 4 Meerjaren overzicht saldo begroting deel 1

Financieel meerjarenperspectief 2022-2026

2022

2023

2024

2025

2026

A. Saldi programma's incl. overhead en reserves

152.509

152.509

152.509

152.509

152.509

B. Stelposten 

Onvoorzien

400

400

400

400

400

Loon-en prijscompensatie

8.535

8.535

8.535

8.535

8.535

Totaal stelposten (B)

8.935

8.935

8.935

8.935

8.935

C. Beschikbare dekkingsmiddelen/baten

Opcenten MRB (72,6)

125.510

126.138

126.769

127.403

128.040

Uitkering provinciefonds 

50.855

51.363

51.877

52.395

52.919

Resultaat treasury 

157

157

157

157

157

Overige inkomsten

200

200

200

200

200

Totaal baten (C)

176.722

177.858

179.002

180.155

181.316

D. Saldo begroting (A+B+C)

       15.278

       16.414

       17.558

       18.711

       19.872

Tabel 4 Meerjaren overzicht saldo begroting deel 2