Bijlage 3: Staat van investeringen 2017-2021

Staat van Investeringen 2017

bedragen x € 1.000

Omschrijving

Aanschaf waarde

Inves-
teringen

Desinves-
teringen

Geheel afgeschr.

Aanschaf waarde

Afgeschr. tot en met

Extra afschrijving

Boek-
waarde

Afschrij-
ving

Boek-
waarde

1-1-2017

2017

2017

2017

31-12-2017

2016

2017

1-1-2017

2017

31-12-2017

1

2

3

4

5 = 1+2-3-4

6

8

9 = 1-6-8

10

11 = 9-10

Materiële Vaste Activa

Investeringen met economisch nut

Grond en Terreinen

Remise terrein

1.028

-

-

-

1.028

-

-

1.028

-

1.028

Bedrijfsgebouwen

Huisvesting Archimedeslaan

114.706

435

-

1.026

114.115

21.441

-

93.266

4.207

89.494

(Renovatie) Paushuize

2.690

-

-

-

2.690

533

-

2.157

90

2.067

Steunpunt Huis ter Heide (30 j. t/m 2042)

3.292

-

-

-

3.292

1.195

-

2.097

113

1.984

Bedrijfsgebouw Veenweide (30 j. t/m 2034)

3.089

-

-

-

3.089

1.239

-

1.850

103

1.747

Remise gebouw

10.485

6.800

800

-

16.485

10.485

-

-

-

6.000

Benzineverkooppunt

221

-

-

-

221

52

-

170

8

162

Subtotaal

134.483

7.235

800

1.026

139.892

34.945

-

99.539

4.521

101.453

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

Uithoflijn Infrastructuur

-0

47.000

47.000

-

-0

-

-

-0

-

-0

Overige grondwerken railsysteem

53.907

21.172

4.000

-

71.079

4.824

-

49.084

1.020

65.236

Subtotaal

53.907

68.172

51.000

-

71.079

4.824

-

49.084

1.020

65.236

Vervoermiddelen

Wagenpark

258

-

-

-

258

48

-

210

33

177

Uithoflijn Materieel

34.086

12.000

-

-

46.086

-

-

34.086

-

46.086

Overig materieel tramsysteem

18.580

18.970

-

-

37.550

11.198

-

7.382

1.207

25.145

Subtotaal

52.923

30.970

-

-

83.893

11.245

-

41.678

1.240

71.408

Machines, apparaten en installaties

Presto (ERP)

620

-

-

-

620

99

-

521

-

521

Overige installaties tramsysteem

2.515

20.875

1.200

-

22.190

-

-

2.515

34

22.156

Subtotaal

3.135

20.875

1.200

-

22.810

99

-

3.036

34

22.677

Overige materiële vaste activa

Automatisering algemeen

1.071

1.828

-

462

2.437

514

-

557

841

1.544

Geo ICT

93

-

-

-

93

-

-

93

-

93

Datanetwerken

1.072

-

-

-

1.072

97

-

975

89

886

Provinciaal Verkeersmodel

-

350

-

-

350

-

-

-

-

350

Subtotaal

2.237

2.178

-

462

3.953

611

-

1.625

930

2.873

Subtotaal Invest. met economisch nut

247.714

129.430

53.000

1.488

322.656

51.724

-

195.989

7.745

264.674

Investeringen met maatschappelijk nut

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

Hart van de Heuvelrug *

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Geluidsscherm langs de N210

-

170

-

-

170

-

-

-

-

170

Subtotaal Invest. met maatsch. nut

-

170

-

-

170

-

-

-

-

170

Totaal Materiële Vaste Activa

247.714

129.600

53.000

1.488

322.826

51.724

-

195.988

7.745

264.844

Financiële Vaste Activa

Overige uitzettingen looptijd > 1 jaar.

Garantieproducten

24.918

-

-

-

24.918

-

-

24.918

-

24.918

Subtotaal

24.918

-

-

-

24.918

-

-

24.918

-

24.918

Overige langlopende leningen

Lening u/g < € 200.000

1.799

-

147

-

1.652

-

-

1.799

-

1.652

Lening u/g Statenjacht

333

-

-

-

333

-

-

333

-

333

Lening Interne Technologies BV

1.095

-

57

-

1.038

-

-

1.095

-

1.038

Aank. Woningen Gem. Utr. Heuvelrug

850

-

-

-

850

-

-

850

-

850

Lening Kasteel Amerongen

1.080

-

50

-

1.030

-

-

1.080

-

1.030

Startersfonds

2.123

-

600

-

1.523

-

-

2.123

-

1.523

Leningen Fietsplan

30

-

-

-

30

-

-

30

-

30

Subtotaal

7.310

-

854

-

6.456

-

-

7.310

-

6.456

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

Aandelen

84

-

-

-

84

3

-

80

-

80

Aandelen Hydron (WMN)

48

48

-

48

48

Aandelen NWB

7

7

-

7

7

Aandelen BNG

28

28

3

25

25

Subtotaal

84

-

-

-

84

3

-

80

-

80

Totaal Financiële Vaste Activa

32.312

-

854

-

31.458

3

-

32.308

-

31.454

Totaal Vaste Activa

280.025

129.600

53.854

1.488

354.283

51.728

-

228.296

7.745

296.299

Staat van Investeringen 2018

bedragen x € 1.000

Omschrijving

Aanschaf waarde

Inves-
teringen

Desinves-
teringen

Geheel afgeschr.

Aanschaf waarde

Afgeschr. tot en met

Extra afschrijving

Boek-
waarde

Afschrij-
ving

Boek-
waarde

1-1-2018

2018

2018

2018

31-12-2018

2017

2018

1-1-2018

2018

31-12-2018

1

2

3

4

5 = 1+2-3-4

6

8

9 = 1-6-8

10

11 = 9-10

Materiële Vaste Activa

Investeringen met economisch nut

Grond en Terreinen

Remise terrein

1.028

-

-

-

1.028

-

-

1.028

-

1.028

Bedrijfsgebouwen

Huisvesting Archimedeslaan

114.115

162

-

288

113.989

24.622

-

89.494

4.002

85.654

(Renovatie) Paushuize

2.690

-

-

-

2.690

623

-

2.067

90

1.977

Steunpunt Huis ter Heide (30 j. t/m 2042)

3.292

-

-

-

3.292

1.308

-

1.984

113

1.871

Bedrijfsgebouw Veenweide (30 j. t/m 2034)

3.089

-

-

-

3.089

1.342

-

1.747

103

1.644

Remise gebouw

16.485

12.261

-

-

28.746

10.485

-

6.000

-

18.261

Benzineverkooppunt

221

-

-

-

221

60

-

162

8

154

Subtotaal

139.892

12.423

-

288

152.027

38.440

-

101.453

4.316

109.560

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

Uithoflijn Infrastructuur

-0

45.000

45.000

-

-0

-

-

-0

-

-0

Overige grond- en wegwerken railsysteem

71.079

11.465

600

-

81.944

5.844

-

65.236

1.454

74.647

Subtotaal

71.079

56.465

45.600

-

81.944

5.844

-

65.236

1.454

74.647

Vervoermiddelen

Wagenpark

258

-

-

-

258

81

-

177

33

144

Uithoflijn Materieel

46.086

38.420

-

-

84.506

-

-

46.086

-

84.506

Overig materieel tramsysteem

37.550

17.000

-

-

54.550

12.405

-

25.145

1.704

40.441

Subtotaal

83.893

55.420

-

-

139.313

12.485

-

71.408

1.737

125.091

Machines, apparaten en installaties

Presto (ERP)

620

-

-

-

620

99

-

521

-

521

Overige installaties tramsysteem

22.190

18.025

1.400

-

38.815

34

-

22.156

35

38.746

Subtotaal

22.810

18.025

1.400

-

39.435

133

-

22.677

35

39.267

Overige materiële vaste activa

Automatisering algemeen

2.437

752

-

429

2.760

893

-

1.544

1.114

1.182

Geo ICT

93

-

-

-

93

-

-

93

-

93

Datanetwerken

1.072

-

-

-

1.072

186

-

886

89

797

Provinciaal Verkeersmodel

350

-

-

-

350

-

-

350

88

262

Subtotaal

3.953

752

-

429

4.276

1.079

-

2.873

1.291

2.334

Subtotaal Invest. met economisch nut

322.656

143.085

47.000

717

418.024

57.981

-

264.674

8.833

351.926

Investeringen met maatschappelijk nut

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

Geluidsscherm langs de N210

170

-

-

-

170

-

-

170

7

163

Subtotaal Invest. met maatsch. nut

170

-

-

-

170

-

-

170

7

163

Totaal Materiële Vaste Activa

322.826

143.085

47.000

717

418.194

57.981

-

264.843

8.840

352.089

Financiële Vaste Activa

Overige uitzettingen looptijd > 1 jaar.

Garantieproducten

24.918

24.918

-

24.918

24.918

Subtotaal

24.918

-

-

-

24.918

-

-

24.918

-

24.918

Overige langlopende leningen

Lening u/g < € 200.000

1.652

-

320

-

1.332

-

-

1.652

-

1.332

Lening u/g Statenjacht

333

-

-

-

333

-

-

333

-

333

Lening Interne Technologies BV

1.038

-

174

-

864

-

-

1.038

-

864

Aank. Woningen Gem. Utr. Heuvelrug

850

-

850

-

0

-

-

850

-

0

Lening Kasteel Amerongen

1.030

-

50

-

980

-

-

1.030

-

980

Startersfonds

1.523

-

500

-

1.023

-

-

1.523

-

1.023

Leningen Fietsplan

30

-

-

-

30

-

-

30

-

30

Subtotaal

6.456

-

1.894

-

4.562

-

-

6.456

-

4.562

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

Aandelen

84

-

-

-

84

3

-

80

-

80

Subtotaal

84

-

-

-

84

3

-

80

-

80

Totaal Financiële Vaste Activa

31.458

-

1.894

-

29.564

3

-

31.454

-

29.560

Totaal Vaste Activa

354.283

143.085

48.894

717

447.757

57.985

-

296.298

8.840

381.650

Staat van Investeringen 2019

bedragen x € 1.000

Omschrijving

Aanschaf waarde

Inves-
teringen

Desinves-
teringen

Geheel afgeschr.

Aanschaf waarde

Afgeschr. tot en met

Extra afschrijving

Boek-
waarde

Afschrij-
ving

Boek-
waarde

1-1-2019

2019

2019

2019

31-12-2019

2018

2019

1-1-2019

2019

31-12-2019

1

2

3

4

5 = 1+2-3-4

6

8

9 = 1-6-8

10

11 = 9-10

Materiële Vaste Activa

Investeringen met economisch nut

Grond en Terreinen

Remise terrein

1.028

-

-

-

1.028

-

-

1.028

-

1.028

Busremiseterrein

-

5.200

-

-

5.200

-

-

-

-

5.200

Subtotaal

1.028

5.200

-

-

6.228

-

-

1.028

-

6.228

Bedrijfsgebouwen

Huisvesting Archimedeslaan

113.989

-

-

425

113.564

28.335

-

85.655

3.948

81.707

(Renovatie) Paushuize

2.690

-

-

-

2.690

713

-

1.977

90

1.887

Steunpunt Huis ter Heide (30 j. t/m 2042)

3.292

-

-

-

3.292

1.422

-

1.870

113

1.757

Bedrijfsgebouw Veenweide (30 j. t/m 2034)

3.089

-

-

-

3.089

1.445

-

1.644

103

1.541

Remise gebouw

28.746

-

-

-

28.746

10.485

-

18.261

-

18.261

Busremise

-

14.100

-

-

14.100

-

-

-

-

14.100

Benzineverkooppunt

221

-

-

-

221

68

-

154

-

154

Subtotaal

152.027

14.100

-

425

165.702

42.468

-

109.560

4.254

119.406

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

Uithoflijn Infrastructuur

-0

36.027

36.027

-

-0

-

-

-0

-

-0

Overige grond- en wegwerken railsysteem

81.944

8.105

-

-

90.049

7.298

-

74.647

1.652

81.100

Subtotaal

81.944

44.132

36.027

-

90.049

7.298

-

74.647

1.652

81.100

Vervoermiddelen

Wagenpark

258

-

-

-

258

114

-

144

33

111

Uithoflijn Materieel

84.506

-

-

-

84.506

-

-

84.506

-

84.506

Overig materieel tramsysteem

54.550

16.000

-

-

70.550

14.109

-

40.441

1.772

54.669

Subtotaal

139.313

16.000

-

-

155.313

14.222

-

125.091

1.805

139.286

Machines, apparaten en installaties

Presto (ERP)

620

-

-

-

620

99

-

521

-

521

Overige installaties tramsysteem

38.815

-

-

-

38.815

69

-

38.746

3.229

35.517

Subtotaal

39.435

-

-

-

39.435

168

-

39.267

3.229

36.038

Overige materiële vaste activa

Automatisering algemeen

2.760

-

-

1.432

1.328

1.578

-

1.182

1.178

4

Geo ICT

93

-

-

-

93

-

-

93

-

93

Datanetwerken

1.072

-

-

-

1.072

275

-

797

100

697

Provinciaal Verkeersmodel

350

-

-

-

350

88

-

262

87

175

Subtotaal

4.276

-

-

1.432

2.844

1.941

-

2.334

1.365

969

Subtotaal Invest. met economisch nut

418.024

79.432

36.027

1.857

459.572

66.097

-

351.926

12.305

383.026

Investeringen met maatschappelijk nut

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

Geluidsscherm langs de N210

170

-

-

-

170

7

-

163

7

156

Subtotaal Invest. met maatsch. nut

170

-

-

-

170

7

-

163

7

156

Totaal Materiële Vaste Activa

418.194

79.432

36.027

1.857

459.742

66.104

-

352.088

12.312

383.182

Financiële Vaste Activa

Overige uitzettingen looptijd > 1 jaar.

Garantieproducten

24.918

24.918

-

24.918

24.918

Subtotaal

24.918

-

-

-

24.918

-

-

24.918

-

24.918

Overige langlopende leningen

Lening u/g < € 200.000

1.332

-

288

16

1.028

-

-

1.332

-

1.028

Lening u/g Statenjacht

333

-

-

-

333

-

-

333

-

333

Lening Interne Technologies BV

864

-

174

-

690

-

-

864

-

690

Lening Kasteel Amerongen

980

-

50

-

930

-

-

980

-

930

Startersfonds

1.023

-

400

-

623

-

-

1.023

-

623

Leningen Fietsplan

30

-

-

-

30

-

-

30

-

30

Subtotaal

4.562

-

912

16

3.634

-

-

4.562

-

3.634

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

Aandelen

84

-

-

-

84

3

-

80

-

80

Subtotaal

84

-

-

-

84

3

-

80

-

80

Totaal Financiële Vaste Activa

29.563

-

912

16

28.635

3

-

29.560

-

28.632

Totaal Vaste Activa

447.757

79.432

36.939

1.873

488.377

66.108

-

381.648

12.312

411.814

Staat van Investeringen 2020

bedragen x € 1.000

Omschrijving

Aanschaf waarde

Inves-
teringen

Desinves-
teringen

Geheel afgeschr.

Aanschaf waarde

Afgeschr. tot en met

Extra afschrijving

Boek-
waarde

Afschrij-
ving

Boek-
waarde

1-1-2020

2020

2020

2020

31-12-2020

2019

2020

1-1-2020

2020

31-12-2020

1

2

3

4

5 = 1+2-3-4

6

8

9 = 1-6-8

10

11 = 9-10

Materiële Vaste Activa

Investeringen met economisch nut

Grond en Terreinen

Remise terrein

1.028

-

-

-

1.028

-

-

1.028

-

1.028

Busremiseterrein

5.200

-

-

-

5.200

-

-

5.200

-

5.200

Subtotaal

6.228

-

-

-

6.228

-

-

6.228

-

6.228

Bedrijfsgebouwen

Huisvesting Archimedeslaan

113.564

-

-

-

113.564

31.855

-

81.710

3.948

77.762

(Renovatie) Paushuize

2.690

-

-

-

2.690

801

-

1.889

90

1.799

Steunpunt Huis ter Heide (30 j. t/m 2042)

3.292

-

-

-

3.292

1.533

-

1.759

113

1.646

Bedrijfsgebouw Veenweide (30 j. t/m 2034)

3.089

-

-

-

3.089

1.546

-

1.543

103

1.440

Remise gebouw

28.746

-

-

-

28.746

10.482

-

18.264

-

18.264

Busremise

14.100

-

-

-

14.100

-

-

14.100

148

13.952

Benzineverkooppunt

221

-

-

-

221

66

-

156

-

156

Subtotaal

165.702

-

-

-

165.702

46.283

-

119.420

4.402

115.017

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

Uithoflijn Infrastructuur

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Overige grond- en wegwerken railsysteem

90.049

60.000

-

-

150.049

8.950

-

81.100

1.727

139.373

Subtotaal

90.049

60.000

-

-

150.049

8.950

-

81.100

1.727

139.373

Vervoermiddelen

Wagenpark

258

-

-

-

258

147

-

111

33

78

Uithoflijn Materieel

84.506

-

-

-

84.506

-

-

84.506

-

84.506

Overig materieel tramsysteem

70.550

17.000

-

4.182

83.368

15.881

-

54.669

485

71.184

Subtotaal

155.313

17.000

-

4.182

168.131

16.027

-

139.286

518

155.768

Machines, apparaten en installaties

Presto (ERP)

620

-

-

-

620

99

-

521

-

521

Overige installaties tramsysteem

38.815

-

-

-

38.815

3.296

-

35.519

3.360

32.159

Subtotaal

39.435

-

-

-

39.435

3.395

-

36.040

3.360

32.681

Overige materiële vaste activa

Automatisering algemeen

1.328

-

-

-

1.328

1.324

-

4

4

-

Geo ICT

93

-

-

-

93

-

-

93

-

93

Datanetwerken

1.072

-

-

-

1.072

375

-

697

104

593

Provinciaal Verkeersmodel

350

-

-

-

350

175

-

175

88

87

Subtotaal

2.844

-

-

-

2.844

1.874

-

969

196

773

Subtotaal Invest. met economisch nut

459.572

77.000

-

4.182

532.390

76.529

-

383.042

10.203

449.839

Investeringen met maatschappelijk nut

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

Geluidsscherm langs de N210

170

-

-

-

170

14

-

156

7

149

Subtotaal Invest. met maatsch. nut

170

-

-

-

170

14

-

156

7

149

Totaal Materiële Vaste Activa

459.742

77.000

-

4.182

532.560

76.543

-

383.197

10.210

449.988

C. Financiële Vaste Activa

Overige uitzettingen looptijd > 1 jaar.

Garantieproducten

24.918

-

-

-

24.918

-

-

24.918

-

24.918

Subtotaal

24.918

-

-

-

24.918

-

-

24.918

-

24.918

Overige langlopende leningen

Lening u/g < € 200.000

1.028

-

262

-

766

-

-

1.028

-

766

Lening u/g Statenjacht

333

-

-

-

333

-

-

333

-

333

Lening Interne Technologies BV

690

-

174

-

516

-

-

690

-

516

Lening Kasteel Amerongen

930

-

50

-

880

-

-

930

-

880

Startersfonds

623

-

300

-

323

-

-

623

-

323

Leningen Fietsplan

30

-

-

-

30

-

-

30

-

30

Subtotaal

3.634

-

786

-

2.848

-

-

3.634

-

2.848

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

Aandelen

84

-

-

-

84

3

-

80

-

80

Subtotaal

84

-

-

-

84

3

-

80

-

80

Totaal Financiële Vaste Activa

28.635

-

786

-

27.849

3

-

28.632

-

27.846

Totaal Vaste Activa

488.377

77.000

786

4.182

560.409

76.547

-

411.829

10.210

477.834

Staat van Investeringen 2021

bedragen x € 1.000

Omschrijving

Aanschaf waarde

Inves-
teringen

Desinves-
teringen

Geheel afgeschr.

Aanschaf waarde

Afgeschr. tot en met

Extra afschrijving

Boek-
waarde

Afschrij-
ving

Boek-
waarde

1-1-2021

2021

2021

2021

31-12-2021

2020

2021

1-1-2021

2021

31-12-2021

1

2

3

4

5 = 1+2-3-4

6

8

9 = 1-6-8

10

11 = 9-10

Materiële Vaste Activa

Investeringen met economisch nut

Grond en Terreinen

Remise terrein

1.028

-

-

-

1.028

-

-

1.028

-

1.028

Busremiseterrein

5.200

-

-

-

5.200

-

-

5.200

-

5.200

Subtotaal

6.228

-

-

-

6.228

-

-

6.228

-

6.228

Bedrijfsgebouwen

Huisvesting Archimedeslaan

113.564

-

-

-

113.564

35.803

-

77.762

3.948

73.814

(Renovatie) Paushuize

2.690

-

-

-

2.690

891

-

1.799

90

1.709

Steunpunt Huis ter Heide (30 j. t/m 2042)

3.292

-

-

-

3.292

1.646

-

1.646

113

1.533

Bedrijfsgebouw Veenweide (30 j. t/m 2034)

3.089

-

-

-

3.089

1.649

-

1.440

103

1.337

Remise gebouw

28.746

-

-

-

28.746

10.481

-

18.265

-

18.265

Busremise

14.100

-

-

-

14.100

148

-

13.952

154

13.798

Benzineverkooppunt

221

-

-

-

221

65

-

157

-

157

Subtotaal

165.702

-

-

-

165.702

50.683

-

115.019

4.408

110.611

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

Uithoflijn Infrastructuur

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Overige grond- en wegwerken railsysteem

150.049

-

-

-

150.049

10.677

-

139.373

3.077

136.296

Subtotaal

150.049

-

-

-

150.049

10.677

-

139.373

3.077

136.296

Vervoermiddelen

Wagenpark

258

-

-

-

258

180

-

78

33

45

Uithoflijn Materieel

84.506

-

-

-

84.506

-

-

84.506

-

84.506

Overig materieel tramsysteem

83.368

-

-

-

83.368

12.184

-

71.184

1.195

69.989

Subtotaal

168.131

-

-

-

168.131

12.363

-

155.768

1.228

154.540

Machines, apparaten en installaties

Presto (ERP)

620

-

-

-

620

99

-

521

-

521

Overige installaties tramsysteem

38.815

-

-

-

38.815

6.655

-

32.160

3.493

28.667

Subtotaal

39.435

-

-

-

39.435

6.754

-

32.682

3.493

29.189

Overige materiële vaste activa

Automatisering algemeen

1.328

-

-

-

1.328

154

-

-

-

-

Geo ICT

93

-

-

-

93

-

-

93

-

93

Datanetwerken

1.072

-

-

-

1.072

479

-

593

109

484

Provinciaal Verkeersmodel

350

-

-

-

350

263

-

87

87

-

Subtotaal

2.844

-

-

-

2.844

896

-

773

196

577

Subtotaal Invest. met economisch nut

532.390

-

-

-

532.390

81.373

-

449.842

12.402

437.440

Investeringen met maatschappelijk nut

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

Geluidsscherm langs de N210

170

-

-

-

170

21

-

149

6

143

Subtotaal Invest. met maatsch. nut

170

-

-

-

170

21

-

149

6

143

Totaal Materiële Vaste Activa

532.560

-

-

-

532.560

81.394

-

449.990

12.408

437.583

Financiële Vaste Activa

Overige uitzettingen looptijd > 1 jaar.

Garantieproducten

24.918

-

-

-

24.918

-

-

24.918

-

24.918

Subtotaal

24.918

-

-

-

24.918

-

-

24.918

-

24.918

Overige langlopende leningen

Lening u/g < € 200.000

766

-

397

-

369

-

-

766

-

369

Lening u/g Statenjacht

333

-

-

-

333

-

-

333

-

333

Lening Interne Technologies BV

516

-

174

-

342

-

-

516

-

342

Lening Kasteel Amerongen

880

-

50

-

830

-

-

880

-

830

Startersfonds

323

-

300

-

23

-

-

323

-

23

Leningen Fietsplan

30

-

-

-

30

-

-

30

-

30

Subtotaal

2.848

-

921

-

1.927

-

-

2.848

-

1.927

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

Aandelen

84

-

-

-

84

3

-

80

-

80

Subtotaal

84

-

-

-

84

3

-

80

-

80

Totaal Financiële Vaste Activa

27.849

-

921

-

26.928

3

-

27.846

-

26.925

Totaal Vaste Activa

560.409

-

921

-

559.488

81.398

-

477.836

12.408

464.508