Bijlage 1: Politiek relevante begrotingswijzigingen

Onderwerp

2017 L

2017 B

2018 L

2018 B

2019 L

2019 B

2020 L

2020 B

2021 L

2021 B

Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling

453

-

757

-

780

-

193

-

221

-

Productgroep 0101 Ruimtelijke ontwikkeling

453

-

757

-

780

-

193

-

221

-

Invoering Omgevingswet

453

-

757

-

780

-

193

-

221

-

Programma 2 Landelijk gebied

452

-

258

-

-

-

-

-

-

-

Productgroep 0203 Programmering en uitvoering AVP

452

-

258

-

-

-

-

-

-

-

Implementatie wet natuurbescherming / biodiversiteitsopgave

452

-

258

-

-

-

-

-

-

-

Programma 3 Bodem, water en milieu

198

-

395

-

395

-

-

-

-

-

Productgroep 0306 Basistaken BWM

198

-

395

-

395

-

-

-

-

-

Duurzaamheid

198

-

395

-

395

-

-

-

-

-

Programma 4 Economische ontwikkeling

450

-

550

-

750

-

-

-

-

-

Productgroep 0401 Economische zaken

250

-

250

-

250

-

-

-

-

-

MBO Arbeidsmarkt

250

-

250

-

250

-

-

-

-

-

Productgroep 0402 Recreatie

200

-

300

-

500

-

-

-

-

-

Vrijetijds toerisme

200

-

300

-

500

-

-

-

-

-

Programma 5 Bereikbaarheid

-

-

1.000

-

1.000

-

-

-

-

-

Productgroep 0501 Doelmatig verkeer- en vervoersysteem

-

-

1.000

-

1.000

-

-

-

-

-

MBO Arbeidsmarkt

-

-

1.000

-

1.000

-

-

-

-

-

Programma 6 Cultuur en erfgoed

-

-

500

-

2.000

-

-

-

-

-

Productgroep 0601 Erfgoed

-

-

500

-

2.000

-

-

-

-

-

Vernieuwing Kamp Amersfoort

-

-

500

-

-

-

-

-

-

-

Restauratie Domtoren

-

-

-

-

2.000

-

-

-

-

-

Programma 7 Bestuur en middelen

201

-

101

-

101

-

-

-

-

-

Productgroep 0706 Strategie en bestuurlijke zaken

201

-

101

-

101

-

-

-

-

-

Regionale samenwerkingskracht

101

-

101

-

101

-

-

-

-

-

Herindeling Vijfheerenlanden

100

Algemene middelen

-2.115

-1.125

-1.461

-4.168

-916

-5.498

-43

-976

6.196

-7.242

Algemene middelen en Stelposten

-726

-1.125

-726

-4.168

-726

-5.498

-726

-976

1.174

-7.242

Treasury

-

637

-

-57

-

193

-

5.446

-

5.448

Uitk. provinciefonds

-

-1.762

-

-4.111

-

-5.691

-

-6.422

-

-10.966

Opcenten motor.bel.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-1.724

Loon- en prijs compensatie

-826

-

-826

-

-826

-

-826

-

1.074

-

Indexering ondersteuningsorganisaties

100

-

100

-

100

-

100

-

100

-

Saldo Begroting

-1.389

-

-735

-

-190

-

683

-

5.022

-

Saldo Begroting

-1.389

-

-735

-

-190

-

683

-

5.022

-

Reserves

-

-660

-

-1.242

-

-562

-

-

-

-

Mutatie reserve algemene middelen

-

-660

-

-1.242

-

-562

-

-

-

-

Reserve Weerstands-vermogen: Energiefonds

-

-1.000

-

-1.000

-

-

-

-

-

-

Reserve rente kosten voor-fianciering

-

340

-

-242

-

-562

-

-

-

-

Totaal

1.125

-1.125

4.168

-4.168

5.498

-5.498

976

-976

7.242

-7.242