Leeswijzer

De gegevens in de Kadernota hebben betrekking op het eerste kwartaal van 2017. Per programma worden de financiële bijstellingen gegeven (hoofdstuk 5).
De bedragen in de financiële tabellen staan weergegeven in eenheden van € 1.000. Dit is gedaan om de leesbaarheid te vergroten. Een bedrag van € 25.000 staat dus als 25 vermeld in de financiële tabel.